Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant L.NgocVyFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 10 Deviations 1,738 Comments 4,381 Pageviews
×

Newest Deviations

Happy-90 Watchers Of My Deviantart! :iconhoshikanari:HoshikaNari 1 1 #01! TIFFANY-SND [My Love!] :iconhoshikanari:HoshikaNari 3 0 Other :iconhoshikanari:HoshikaNari 0 0 GIRLOFFOREST :iconhoshikanari:HoshikaNari 4 5 YELLOW-GIRl :iconhoshikanari:HoshikaNari 2 0 !Share: Happy 50+ Watch! HOSHIKANARI :iconhoshikanari:HoshikaNari 7 17 GIRLBEACH [HOSHIKANARI] :iconhoshikanari:HoshikaNari 0 0
Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs


Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs Cute Hearts - Free Divider by r0se-designs
My gallery! I very like it. Hope you, too.
Remember, click "favorite" if you like it.

Favourites

[ PACK RENDER #8 ] 13 PNGS CHAEYEON :iconrisahhh:Risahhh 130 66 PACKRENDER: EUNHA GFRIEND :iconcmjteam:CMJTEAM 102 51 Pack Render #7 - Hani :iconnaryjunghee:naryjunghee 181 121 Nalu: Ova 4 Drunk Dilemma pg4 :iconjoshdinobarney:Joshdinobarney 1,430 304 [SHARE RENDER] EUNHA - GFRIEND :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 163 104 [ 230916 ] PSD coloring #20 :icontranluna12:tranluna12 21 13 03102015 - T.R/1 :iconminacuteg:minacuteg 63 28 20112015 - [PSD] Happy Teacher's Day :iconminacuteg:minacuteg 150 101 Share PSD AND HAPPY 100+ WATCHES :iconfleurouges:Fleurouges 79 27 2015.12.25 - SHARE PSD MERRY CHRISTMAS HANDSOME :iconfleurouges:Fleurouges 189 117 VIXX - Hongbin :icondisturbedmr:disturbedMR 14 3 PSD COLORING #2 :iconfleurouges:Fleurouges 70 37 PSD COLORING #5 :iconfleurouges:Fleurouges 83 42 PSD48 :iconseul3105:seul3105 209 115 PSD COLORING #7 :iconfleurouges:Fleurouges 90 45 250616.COLORING#19 :iconjukiida:JuKiiDA 14 10
Animated Pink Heart Divider by Gasara


Animated Pink Heart Divider by Gasara
In this collection, the things I like are in it.
They are great! <3

Activity


- Ai giúp mình với!? 
- Máy tính mình bị hư đi sửa xong mất hết PSD, CS3, render... Mình đang cần tìm link down CS3 lại! Mong được giúp đỡ!
- Ai chỉ cho mình làm thế nào để có cái Artwork như trong hình được không? Lúc đầu mình nghĩ nó là Sharpen nhưng không phải? 
- Link ảnh minh họa:  [17022016] So Cute~ by hannxoxo2k [23042016] Beautiful Moments by hannxoxo2k
- Ai chỉ mình với! PTS CS3 của mình khi chèn ảnh vào new lại ra ảnh trắng đen là sao? Ai giúp với!
- I will not be online a few day. Because, my computer suddenly damaged. I'm so sad.
- Mình sẽ không online một vài ngày. Bởi vì, máy tính của mình đột nhiên bị hư. Buồn quá đi à!

Donate

HoshikaNari has started a donation pool!
230 / 1,200
- Please give me lots of points.
- Thank you very much!
* I love you so much!
You give me points by marizce You give me points by marizce You give me points by marizce
Hearts and Jewels banner [anim.] by socksyy Hearts and Jewels banner [anim.] by socksyy Hearts and Jewels banner [anim.] by socksyy
dA Points 1Up by PsychoNerd dA Points 1Up by PsychoNerd dA Points 1Up by PsychoNerd
PLEASE! Donate points, Animation by imonedesign PLEASE! Donate points, Animation by imonedesign PLEASE! Donate points, Animation by imonedesign PLEASE! Donate points, Animation by imonedesign

You must be logged in to donate.
  • Anonymous
    Anonymous Deviant
    Donated Jun 28, 2016, 10:57:52 AM
    5

deviantID

HoshikaNari's Profile Picture
HoshikaNari
L.NgocVy
Vietnam
- Hi! I'm HoshikaNari[L.NgocVy].
- Hope you "love my arts."
- Watch For Me! I'm Watch Back For You!
- Thank you very much! And, thanks for the Llama!

Comments


Add a Comment:
 
:iconcenturion030:
Centurion030 Featured By Owner Mar 16, 2017
Happy birthday!!!!!!!!!!!
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner 15 hours ago
-Thanks! <3
Reply
:iconcenturion030:
Centurion030 Featured By Owner 8 hours ago
Very welcome!
Reply
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner Nov 13, 2016  Student Traditional Artist
Watch back ? 
Reply
:iconkaifuu:
kaifuu Featured By Owner Aug 6, 2016  Hobbyist General Artist
Hi! Thank you very much for the watch :iconfeelingfreeplz:
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner Aug 10, 2016
-Nothing!~
Reply
:iconhanacucheo72:
hanacucheo72 Featured By Owner Jul 24, 2016
Watch back pls?
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner Aug 10, 2016
-DONE!
Reply
:iconshundesigner:
Shundesigner Featured By Owner Jul 4, 2016
watch back ?
Reply
:iconhoshikanari:
HoshikaNari Featured By Owner Jul 5, 2016
- DONE!
- Your artwork is very nice!
Reply
Add a Comment: